Potensielt skredfarlige områder i Bergen kommune. Delrapport 1

Forkortet: Bergen kommune skal utføre en ROS-analyse der skredfarevurdering av bebygde og planlagt bebygde områder skal inngå. Norges geologiske undersøkelse har laget et forslag til hvordan denne delen av ROS-analysen bør gjennomføres. Forslaget består av et prosjekt delt i tre faser: Fase I:Grovkartlegging. Påvisning av områder med potensiell skrefare, Fase II: Detaljkartlegging og vurdering av farenivå i de områder som ble pekt ut i Fase I. Fase III: Forvaltning av resultatene fra Fase II. Her rapporteres Fase I for et område av Bergen kommune som strekker seg fra Nesttun i sør, via Bergen sentrum og Åsane til Klauaneset i nord, samt deler av Indre Arna.

Last ned publikasjon

Tilgjengelig:
NGU-biblioteket
Serier:
NGU-rapport
Serienr:
2006.043
Page number:
94 s.
ISSN:
0800-3416
Dokumenttype:
Rapport
Prosjekt:
Skredkartlegging i Bergen
Prosjektnr:
313900
Fylke:
Hordaland