Potensielt skredfarlige områder i Bergen kommune

Forkortet. Bergen kommune skal utføre en ROS-analyse der skredfarevurdering av bebygde og planlagt bebygde områder skal inngå. Norges geologiske undersøkelse har laget et forslag til hvordan denne delen av ROS-analysen bør gjennomføres. Forslaget består av et prosjekt delt i tre faser: Fase I: Grovkartlegging. Påvisning av områder med potensiell skredfare, Fase II: Detaljkartlegging og vurdering av farenivå i de områder som ble pekt ut i Fase I. Fase III: Forvaltning av resultatene fra Fase II. Her rapporteres et Pilotprosjekt som har gjennomført Fase I i et ca 12 km2 stort testområde ved Karlandsvatnet - Øvsttun - Smørås. Forkortet.

Last ned publikasjon

Tilgjengelig:
NGU-biblioteket
Serier:
NGU-rapport
Serienr:
2005.088
Page number:
17 s.
ISSN:
0800-3416
Dokumenttype:
Rapport
Prosjekt:
Mindre oppdrag skred
Prosjektnr:
296200
Fylke:
Hordaland