Potensialet for murestein i Bø, Notodden og Sauherad kommuner, Telemark

Dette arbeidet er en del av et samarbeidsprosjekt mellom NGU og Regionsamarbeidet Buskerud Telemark Vestfold, ved Regionalgelogen som ble startet i år 2000. Dette delprosjektet har gått ut på å kartlegge ressursgrunnlaget for drift på skifer og tørrmurstein i Buskerud og Telemark. (Forkortet)

Last ned publikasjon

Tilgjengelig:
NGU-biblioteket
Serier:
NGU-rapport
Serienr:
2005.060
Page number:
33 s.
ISSN:
0800-3416
Dokumenttype:
Rapport
Prosjekt:
GEOS - Byggeråstoff i Vestfold, Telemark og Buskerud
Prosjektnr:
288300
Fylke:
Telemark