Potensialet for mineralske råstoffer på fastlandet

Norsk bergindustri vokser med ca. 8% pr. år, og lønnsomheten er i bedring. Spesielt går de fleste industrimineralbedrifter meget godt, med lønnsomhet blant de beste innenfor industrivirksomhet. Det er mange gode muligheter for investeringer, og det som preger industrien er tålmodige eiere. Et unntak er gullprospektering og gullgruvedrift, hvor det er store svingninger i markedet. Her er mulighetene for raske fortjenester gode, noe som merkes godt på interessen for disse aksjene det siste året. Mineraler som petroleum er helt nødvendige råstoffer i et moderne samfunn. Selv en fortsatt utvikling innen datateknologien vil ikke overflødiggjøre våre behov for maling, porselen, glass papir, plast, byggematerialer etc. Vi forventer derfor en fortsatt vekst innen dette området i årene fremover. NGU kan anbefale SAGA å investere i industrimineraler eller gull. Et satsing på industrimineraler er et strategisk valg hvor en ser det som naturlig å benytte seg av sin kompetanse innen leting og utnyttelse av naturressurser. Lønnsomheten innen petroleum og mineraler er ofte i utakt, og en spredning av investeringene kan derfor være en fordel. Nye materialer vil være et spennende felt i årene fremover. Vi vet at både hydrokarboner og mineraler vil inngå og ofte sammen i de nye materialene. Gullprospektering gir mulighet for høy avkastning, men risikoen er stor. SAGA bør vurdere opprettelse av et datter- selskap med formål gullprospektering eller eventuelt gå inn i eksisterende aksjeselskaper med dette formål.

Last ned publikasjon

Tilgjengelig:
NGU-biblioteket
Serier:
NGU-rapport
Serienr:
97.115
Page number:
31
ISSN:
0800-3416
Dokumenttype:
Rapport