Plan for et samordnet geologisk undersøkelsesprogram for Nord-Trøndelag og Fosenhalvøya, 1985-94.

Fra 1985 blir det etablert et ti-års samordnet geologisk undersøkelsesprogram for Nord Trøndelag samt Fosenhalvøya i Sør-Trøndelag. En forberedende fase er gjennomført i 1983-84. Programmet omfatter berggrunns- og løsmassekartlegging, geofysisk og geokjemisk kartlegging og inventering av ressurser i løsmassene og i fast fjell. Maringeologisk kartlegging av kystnære strøk er inkludert som et eget kapittel. Programmets budsjett er beregnet til 17,4 mill. kr/år fra 1986. Av dette foreslås 5,1 mill. kr dekket av NGUs ordinære midler, mens 6,2 mill. kr foreslås som ekstrabevilgning til NGU fra Industridepartementet. Nord-Trøndelag fylkeskommune skal skaffe etter planen de resterende 6,1 mill. kr fra andre kilder enn Id. Forslaget representerer en økning på 6,7 % i forhold til forslaget for 1985. Programmet tar sikte på deltakelse fra bergverks, prospekterings- og oljeselskapene, universiteter, Nord- og Sør Trøndelag fylkeskommune og NGU. S. 1-2 i teksten gir et utvidet sammendrag.

Last ned publikasjon

Tilgjengelig:
NGU-biblioteket
Serier:
NGU-rapport
Serienr:
85.014
ISSN:
0800-3416
Dokumenttype:
Rapport