Pilotprosjekt barkeprøver kartblad JØA 1724 III

Sommeren 1985 ble det samlet inn 139 barkeprøver fra gran i tre utvalgte områder på kartblad JØA 1724-3. Formålet med innsamlingen var å undersøke om analyse av sporelementinnholdet i bark av gran er egnet til å avgrense forskjellige bergartssoner i områder med lite blotninger. Resultatene av undersøkelsen viser at selv vesentlige geografiske variasjoner i berggrunnen og løsmassenes grense ikke gir systematiske utslag i sporelementinnholdet i barkeprøver fra grantrær. Ytterligere vurdering av dataene og planlegging av videre undersøkelser bør gjøres når en detaljert kartlegging av løsmasser og berggrunn foreligger.

Last ned publikasjon

Tilgjengelig:
NGU-biblioteket
Serier:
NGU-rapport
Serienr:
87.086
Page number:
10
ISSN:
0800-3416
Dokumenttype:
Rapport