pH og ledningsevne i oppslemminger av jordprøver etter ulik blandetid.

2 g jordprøve ble tilsatt 20 ml H2SO4 pH 4.05. Ledningsevne og pH ble målt i oppslemmingene etter 1 døgn.Målingene ble utført med varierende betingelser for: Blandetid (5 min, 30 min, 2 timer og 4 timer) Resultatene som er gitt i 3 tabeller og 20 figurer viser at en blandetid på 2 timer bør brukes. Etter den tiden er belegget på kornene avslitt og selve mineralkornene begynner å slipes. Fylker: hele landet.

Last ned publikasjon

Tilgjengelig:
NGU-biblioteket
Serier:
NGU-rapport
Serienr:
89.090
Page number:
27
ISSN:
0800-3416
Dokumenttype:
Rapport