Petrofysiske målinger og gravimetriske modellberegninger i Hjerkinn-feltet.

Dette oppdraget er en oppfølging av tyngdemålingene i Hjerkinn-feltet som ble utført av NGU i perioden 1980-83. Måleresultatene ble presentert i form av Bougueranomalikart i NGU rapport 1823 og 84.131.

Last ned publikasjon

Tilgjengelig:
NGU-biblioteket
Serier:
NGU-rapport
Serienr:
88.184
Page number:
51
ISSN:
0800-3416
Dokumenttype:
Rapport
Fylke:
Oppland