Pendelmålinger med British Pendulum Tester. The 2003 International Workshop, Gardermoen.

NGU deltok på en internasjonal Workshop arrangert av Avinor på Gardermoen, Juni 2003. Resultater av NGU's målinger med et pendelapparat (British Pendulum Tester) er sammenstilt og presentert i denne rapporten.

Last ned publikasjon

Tilgjengelig:
NGU-biblioteket
Serier:
NGU-rapport
Serienr:
2003.059
Page number:
15
ISSN:
0800-3416
Dokumenttype:
Rapport