Pegmatittprospektering i deler av Froland og Birkenes kommuner, Aust-Agder.

Et område i et polymetamorft gneisterreng er blitt kartlagt med henblikk på å undersøke pegmatitter. De eldste bergartene i området er en båndet gneis som antas å være av suprakrustal opprinnelse, og en kvartsitt. En eller annen gang i sin deformasjonshistorie, men innen de to foldefaser som er observert i området, ble suprakrustalene intrudert av et antall gabbro- legemer. Området ligger tett opptil den store Kongsberg-Bamble-forkastningen. Strukturene i feltet må antas i mer eller mindre grad å ha sammenheng med bevegelser relatert til denne. De eldste strukturer man klart kan se i felt- et er folder med subhorisontale akser i retning NNØ. En foldefase med akser som faller mot øst er yngre. Det finnes flere typer pegmatitter i området. Den eneste typen med mulig økonomisk interesse er store, pegmatittiske og aplittiske masser og ganger. Pegmatittene oppviser svært liten mineralogisk variasjon. De består av kalifeltspat, kvarts, plagioklas og små mengder biotitt. Granat, orthitt og magnetitt er blitt funnet som aksessoriske mineral i enkelte pegmatitter. Etter at pegmatittene er blitt undersøkt, blir konklusjonen at de fleste ikke er økonomisk interessante, mens et mindre antall kan tenkes å være det og bør bores opp.

Last ned publikasjon

Tilgjengelig:
NGU-biblioteket
Serier:
NGU-rapport
Serienr:
84.012
Page number:
20
ISSN:
0800-3416
Dokumenttype:
Rapport
Fylke:
Aust-Agder