PCB fra lokale kilder på Svalbard 2009 - Utfyllende undersøkelser i Longyearbyen, Barentsburg og Pyramiden

Undersøkelser av PCB i lokale kilder, bl.a. bygningsmasse (maling, betong) og kondensatorer, samt lokal overflatejord, ble startet på Svalbard i 2007 etter at Akvaplan-niva påviste forhøyede konsentrasjoner av miljøgifter i marine sedimenter utenfor enkelte bosetninger. Samtlige bosetninger er i løpet av 2007/2008 blitt prøvetatt, og PCB er bestemt i over 1100 enkeltprøver av jord, maling, betong og kondensatorer. Målet for PCB-undersøkelsene på Svalbard i 2009 var å tette kunnskapshull, bl.a. ved å samle inn prøver fra resterende bygningsmasse i Barentsburg og Pyramiden slik at samtlige bygninger fra disse to bosetningene nå er undersøkt for PCB-innhold i én eller flere prøver. I tillegg er kartgrunnlaget for å vurdere PCB-forurensning i lokal overflatejord i Longyearbyen, Barentsburg og Pyramiden blitt bedre etter undersøkelsene i 2009. Det ble påvist PCB i ca. 60 % av bygningene i Barentsburg og Pyramiden, mens tilsvarende tall for Longyearbyen var 6 % (2 av 34 bygninger). Totalt ble det samlet inn 466 prøver av jord, maling og betong fra Longyearbyen, Barentsburg og Pyramiden i 2009. I overflatejorda er PCB-innholdet i de russiske bosetningene markert høyere enn i Longyearbyen, men også høyere enn hva som er målt i byer på fastlandet. Undersøkelsene i 2009 ble foretatt av Norges geologiske undersøkelse (NGU) i samarbeid med Sysselmannen på Svalbard (SMS) og Klima- og forurensningsdirektoratet (KLIF). Resultatene fra undersøkelsene i 2009 blir sammen med resultatene fra 2007 og 2008 vurdert samlet i en rapport som kommer i 2010.

Last ned publikasjon

Tilgjengelig:
NGU-biblioteket
Serier:
NGU-rapport
Serienr:
2009.073
Page number:
35 s.
ISSN:
0800-3416
Dokumenttype:
Rapport
Prosjekt:
PCB på Spitsbergen
Prosjektnr:
331500
Fylke:
Svalbard