På stein og sti. Geologi, landskap og bergverkshistorie i Skarvan og Roltdalen Nasjonalpark

Denne turboka tar deg med på en tidsreise gjennom mange hundre millioner år. En reise helt fra den gang havbunn, vulkaner og en fjellkjede større enn Himalaya satte sine spor i området, til istidene da enorme breer finslipte landskapet og beredte grunnen for de første menneskene. Geologien i disse fjellene er også grunnlag for utvinning av kvernstein, kobber og myrmalm gjennom to årtusen.
Boka inneholder geologiske kart i målestokk 1:50 000 og beskrivelser langs turistforeningens stier.

Pris: 290,- kr.

Bestill publikasjonen her

Denne publikasjonen er ikke tilgjengelig for nedlastning.

Serienr:
NGU-Tema 2
Page number:
129 s. + kart
ISBN:
978-82-7385-203-8
Dokumenttype:
NGU Bok
Utgiver:
Norges geologiske undersøkelse
Fylke:
Trøndelag