Overvåking av skred og andre skråningsprosesser med bakkebasert laserskanning

Dette er sluttrapporten til prosjektet om "Overvåking av skråninger med bakkebasert laserskanning" som er en del av etatsprosjektet NIFS (naturfare - infrastruktur - flom - skred). Prosjektets formål er å vise nytten av bakkebasert laserskanning for overvåking av bevegelser i skråninger, og legge til rette for at bakkebasert laserskanning blir til en mer vanlig metode for etatene i NIFS-prosjektet.

Last ned publikasjon

Tilgjengelig:
NGU-biblioteket
Serier:
NGU-rapport
Serienr:
2015.064
Page number:
71
ISSN:
0800-3416
Dokumenttype:
Rapport
Prosjekt:
Overvåking av skråninger med bakkebasert laserskanning
Prosjektnr:
350100