Overvåking av jordforurensning i Trondheim 1994-2004

Forkortet: NGU har utført en ny kartlegging av metaller og organiske miljøgifter i overflatejord og sammenlignet resultatene med kartleggingen utført av Trondheim kommune i 1994.

Last ned publikasjon

Tilgjengelig:
NGU-biblioteket
Serier:
NGU-rapport
Serienr:
2006.033
Page number:
110 s.
ISSN:
0800-3416
Dokumenttype:
Rapport
Prosjekt:
Miljøovervåking Trondheim 2004
Prosjektnr:
307200