Overvåking av grunnvann. Landsomfattende grunnvannsnett (LGN)

Foreliggende publikasjon er en beskrivelse av et observasjonsnett (Landsomfattende grunnvannsnett) for studie av grunnvannsforholdene i Norge. Landsomfattende grunnvannsnett (LGN) startet i 1977 som et samarbeidsprosjekt mellom Norges geologiske undersøkelse (NGU) og Norges vassdrags- og elektrisitetsvesen (NVE), bl.a. etter oppfordring av Norsk Hydrologisk Komite (NHK).

Last ned publikasjon

Tilgjengelig:
NGU-biblioteket
Serier:
NGU-rapport
Serienr:
88.046
Page number:
17
ISSN:
0800-3416
Dokumenttype:
Rapport