Oversikt over uranprospekteringen i 1976 og resultatet av geokjemiske undersøkelser

Rapporten sammenstiller dataene fra undersøkelsene i Uranprosjektets regi i 1976. Det gjelder radiometriske bilmålinger i Barduområdet, på Andøy og Ring- vassøy, Nord-Oppland, Gjøvik-Dokka-området, Østfold og Mandal-Flekkefjord- området. Radiometriske målinger på bakken er gjort på Orrefjell i Salangen, i Skjomen-området, langs fjellkjederanden fra Bjørnefjell til Dividalen og på Kvaløya vest for Tromsø. Geokjemiske bekkesedimentanomalier i Gjøvik- Dokka-området er fulgt opp. Prøvene som er innsamlet er analysert på følgende elementer Nb, Y, Ce, Zr, Ba, Sr, Rb, La, Co, Ag, Cu, Sn, Mo, Pb, samt U og Th og resultatene av dette er sammenstillet. Det er også gitt en oversikt over hvilke kartblad som er radiometrisk bilmålt.

Denne publikasjonen er ikke tilgjengelig for nedlastning.

Tilgjengelig:
NGU-biblioteket
Serier:
NGU-rapport
Serienr:
1416/9
Page number:
20
ISSN:
0800-3416
Dokumenttype:
Rapport