Oversikt over olivin- og serpentinittforekomster, registrert ved NGU

Denne rapporten gir en oversikt over Norges olivin- og serpentinittforekomster samt en oversikt over NGUs tilhørende informasjon. Ved NGU er det registrert 70 olivin- og 80 serpentinittforekomster. Forekomstene er delt inn i følgende grupper 1) forekomster innenfor grunnfjellsområdene 2) forekomster innenfor den kaledonske fjellkjede. Sisnevnte er igjen delt i følgende grupper a) ultramafiske lag og linser b) høytemperatur ultramafiske intrusjoner c) ultramafiske xenolitter d) de såkalte "alpin-type" ultramafitter e) klast- iske serpentinitter. De aller fleste forekomstene tilhører gruppen av alpin- type ultramafitter, som nesten utelukkende omfatter ultramafitter som opprin- nelig har vært en del av ofiolitter. Rapporten gir en kort beskrivelse av de forekomstene som har data registrert ved NGU. I enkelte tilfeller er også detaljopplysninger presentert.

Last ned publikasjon

Tilgjengelig:
NGU-biblioteket
Serier:
NGU-rapport
Serienr:
96.077
Page number:
65
ISSN:
0800-3416
Dokumenttype:
Rapport