Oversikt over biblioteket for regnemaskinprogrammene ved NGU.

Rapporten inneholder en oversikt over alle programmer ved NGU som er regi- strert pr. 7. 8. 1975. Av disse vil kun et fåtall være tilfredstillende testet og egne seg for rutinemessig bruk. Katalogen er delt i tre deler, en stikkord-del, en abstrakt-del og en register-del.

Denne publikasjonen er ikke tilgjengelig for nedlastning.

Tilgjengelig:
NGU-biblioteket
Serier:
NGU-rapport
Serienr:
1922/43
Page number:
92
ISSN:
0800-3416
Dokumenttype:
Rapport