Orienterende seismiske undersøkelser Trondheim Havn.

Det var stilt som oppgave for innledende undersøkelser å klarlegge undersøkelsesbetingelsene for seismiske målinger i havneområdet. Det skulle foretas orienterende bestemmelse av løsavleiringenes mektighet langs to oppgitte profiler fra Munkholmen inn mot land. Målingene ble utført etter vanlig seismisk refraksjonsmetode. Til tross for at vind og strøm tildels meget merkbart nedsatte kvaliteten av seismogrammene, ga de stort sett klare data. Det er derfor overveiende sannsynlig at seismiske undersøkelser her gir resultater av tilfredstillende nøyaktighet. Det ble registrert løsmassemektigheter opp til 100 - 150 meter. Se forøvreig GM Rapport nr. 134/Tillegg, datert 09.05.55.

Denne publikasjonen er ikke tilgjengelig for nedlastning.

Tilgjengelig:
NGU-biblioteket
Serier:
NGU-rapport
Serienr:
134
Page number:
6
ISSN:
0800-3416
Dokumenttype:
Rapport