Oppsummering av grunnvannets fysikalsk-kjemiske kvalitet ved Sørlandet vannverk, Værøy.

NGU har bistått Værøy kommune med utbedring av grunnvannsbrønnene på Sørlandet vannverk. Skred et al. 1999 (NGU Rapport 98.156) Og Hansen (1999) beskriver vannkvalitet og kapasitet før utbedringer, samt forslag til utbedringer. Gaut et al. (NGU Rapport 2001.052) tar for seg oppfølgingen av de foreslåtte utbedringene og forslag til arealrestriksjoner rundt brønnene på Sørlandet, Breivika og Nordlandet. Denne rapporten presenterer en samlet vurdering av den fysikalsk-kjemiskee vannkvaliteten ved Sørlandet vannverk i perioden februar 2001 til desember 2002. I løpet av perioden februar 2001 til desember 2002 er det samlet inn fire eller flere vannprøver fra brønnene 1-4, 11, 3, 15-17, 19 og 20. Ut i fra disse prøvene er det foretatt en vurdering av brønnenes fysikalsk-kjemiske vannkvalitet. Med noen få unntak, har vannverkets brønner god vannkvalitet som tilfredsstiller kravene i drikkevannsforskriften av 1. januart 2001.

Last ned publikasjon

Tilgjengelig:
NGU-biblioteket
Serier:
NGU-rapport
Serienr:
2003.063
Page number:
38
ISSN:
0800-3416
Dokumenttype:
Rapport
Fylke:
Nordland