Oppfølgende strukturmålinger i Tellnes-bruddet, Rogaland

Fortrolig til 14.02.2007. På oppdrag fra Titania AS er det gjort oppfølgende undersøkelser av sprekker/ forkastninger og omvandlingssoner i Tellnes-bruddet. Arbeidet er en oppfølging av tidligere arbeider hvor strukturer ble kartlagt og tolket i detalj. Uttak av malm de siste 3 år har ført til at nye områder med sprekke/forkast- ningssoner med eller uten assosiert omvandling har blitt synliggjort. Nye lokaliteter med omvandling er beskrevet fra de store strukturene "Tellnesvatn-, Tellnesmyra- og Leirviken-lineamentene. Dette har ført til en viss justering av omvandlingssonenes forløp. En rekke antatt mindre betydningsfulle soner med variabel omvandlingsgrad er også kartlagt.

Last ned publikasjon

Tilgjengelig:
NGU-biblioteket
Serier:
NGU-rapport
Serienr:
99.137
Page number:
10
ISSN:
0800-3416
Dokumenttype:
Rapport
Fylke:
Rogaland