Oppfølgende undersøkelse av utvalgte klebersteinforekomster i Troms fylke.

Forkortet. En gjennomgang av geologisk materiale som omhandler ultramafiske bergarter i Troms fylke med påfølgende rapportering i 2002 (Lindahl & Nilsson 2002) ga en oversikt og vurdering av de aller fleste kjente klebersteinsforekomstene i fylket. Det ble gitt en anbefaling om oppfølgende undersøkelser av disse arbeidene i 2003. Bevilgning for de oppfølgende undersøkelsene ble gitt for 2004 i et omfang på omkring halvparten av den foreslåtte innsatsen. Disse arbeidene ble på grunn av kapasitet og sykdom bare delvis gjennomført i 2004, mens det resterende ble gjort i juni 2005. Flere av de øvrige undersøkte forekomstene kan ha et visst økonomisk potensiale, men de har umiddelbart verken en størrelse eller kvalitet som gjør at det anbefales ytterligere oppfølging. For å få et fullstendig bilde over mulige forekomster gjenstår noe arbeid. De arbeidene som er gjort har gitt en bedre oversikt over ressursene av kleberstein i Troms og flere mindre forekomster kan brukes til råstoff for suvenirer er registrert.

Last ned publikasjon

Tilgjengelig:
NGU-biblioteket
Serier:
NGU-rapport
Serienr:
2005.084
Page number:
19 s.
ISSN:
0800-3416
Dokumenttype:
Rapport
Prosjekt:
Kleberstein i Troms
Prosjektnr:
297301
Fylke:
Troms