Oppfølgende grunnvannsundersøkelser i Haltdalen og Ålen, Holtålen kommune

Norges geologsike undersøkels (NGU) har foretatt grunnvannsundersøkelser i form av georadarmålinger og sonderboringer med enkle testpumpinger i Haltdalen og Ålen for å kartlegge grunnvannsforekomster til vannforsyning. Forundersøkelsene på Bjørnli og Mosletta i Ålen viste forsholdsvis gunstige masser med tanke på grunnvannsuttak, og området er aktuelt for videre undersøkelser. I områdene Langland og Litj-Rena er det ikke påvist muligheter for større grunnvannsuttak. I området ved Nesvollen er det heller ikke kart- lagt grunnvannsresurser til vannforsyning. Ved Engan i Haltdalen er det påvist tilstrekkelige grunnvannsressurser til å dekke det oppgitte behovet. Vannkvaliteten var god, og det er anbefalt å sette ned en produksjonsbrønn. Resultatene fra Elvebakken i Haltdalen viste løsmasser som er godt egnet for grunnvannsuttak. Området er likevel lite aktuelt på grunn av stedvis for høyt innhold av jern og mangan i grunnvannet og konflikt med drift av grustaket på Elvebakken. Videre undersøkelser i Aunegrenda vil bli foretatt sommeren 1996.

Last ned publikasjon

Tilgjengelig:
NGU-biblioteket
Serier:
NGU-rapport
Serienr:
96.058
Page number:
79
ISSN:
0800-3416
Dokumenttype:
Rapport