Oppdatering av Grus-, pukk- og steintippdatabasen i Oppland fylke

I et samfinansieringsprosjekt med Oppland fylkeskommune har Norges geologiske undersøkelse (NGU) befart de viktigste forekomstene som er registrert i Grus-, pukk- og steintippdatabasen. Informasjon om forekomstene er ajourført og nye forekomster registrert. For å lette forvaltningen av disse ressursene er forekomstene klassifisert etter hvor viktige de er i forsyningen av byggeråstoff. Databasene ved NGU gir viktig grunnlagsinformasjon ved all arealplanlegging. Rapporten gir veiledning til brukerne om hvordan basen er bygd opp og hvordan man får tilgang til dataene. Siden databasen ble etablert i Oppland fylke først på 80-tallet har det skjedd en markert endring fra hovedsakelig å bruke sand og grus til vegformål, til i dag å knuse fjell til pukk. Dette innebærer at en rekke grustak er nedlagt, mens mange nye pukkverk er etablert. Det er en rekke forskjellige bergarter i fylket som har varierende mekaniske egenskaper. Det er tatt prøver fra alle aktive pukkverk som viser at kvaliteten er akseptabel innenfor de kriterier og krav som stilles for bruk til vegformål.

Last ned publikasjon

Tilgjengelig:
NGU-biblioteket
Serier:
NGU-rapport
Serienr:
2014.023
Page number:
27
ISSN:
0800-3416
Dokumenttype:
Rapport
Prosjekt:
Oppdatering av Grus- og Pukkdatabasene og tilrettelegging av data i Oppland fylke
Prosjektnr:
268023
Fylke:
Oppland