Oppdatering av Grus- og Pukkdatabasen i Bokn, Haugesund, Karmøy, Kvitsøy, Rennesøy, Tysvær, Utsira og Vindafjord kommune med tilrettelegging av data for arealplanlegging

I samarbeidsprosjektet mellom Rogaland fylkeskommune og Norges geologiske undersøkelse (NGU) er grus- og pukkforekomstene i kommunene Kvitsøy, Rennesøy, Bokn, Karmøy, Utsira, Haugesund, Tysvær og Vindafjord befart i perioden 2007-2008. Senere er Grus- og Pukkdatabasen for disse kommunene oppdatert og informasjonen lagt til rette for planlegging på samme måte som det er gjort i resten av fylket. Samtidig er berggrunnen i kystsonen kartlagt med utgangspunkt i å finne bergarter egnet for etablering av pukkverk.

Last ned publikasjon

Tilgjengelig:
NGU-biblioteket
Serier:
NGU-rapport
Serienr:
2012.008
Page number:
27
ISSN:
0800-3416
Dokumenttype:
Rapport
Prosjekt:
Fylkesdelplan og ressursregnskap for Rogaland
Prosjektnr:
268014
Fylke:
Rogaland