Om verdifastsettelse av mineralforekomster.

Rapporten er en sammenstilling av betraktninger knyttet til verdifastsettelse av mineralforekomster. Bakgrunnen er at skattemyndighetene har begynt å interessere seg for fomuebeskatning av ulike typer mineralske råstoff. Denne internrapporten drøfter først og fremst verdifastsettelse knyttet til malm- og industrimineralforekomster, men spørsmålet mer også aktuelt når det gjelder byggeråstoff og naturstein.

Denne publikasjonen er ikke tilgjengelig for nedlastning.

Tilgjengelig:
NGU-biblioteket
Serier:
NGU-rapport
Serienr:
99.002
Page number:
6
ISSN:
0800-3416
Dokumenttype:
Rapport