Nye metoder for tolkning av CP-målinger.

Foreliggende rapport er egentlig et ekstrakt av et foredrag som ble holdt i Nordisk forening for anvendt geofysikk (Oulu, Finnland). Rapportene presenterer forskjellige metoder for å beregne dimensjoner, spesielt dyptgående, av ledende malmkropper basert på CP-målinger. Metodene er enkle å bruke og dekker ulike former av malmkropper som tykke linser, plugger og tynne plater. Grunnlaget er dels teoretisk dels basert på modellstudier.

Denne publikasjonen er ikke tilgjengelig for nedlastning.

Tilgjengelig:
NGU-biblioteket
Serier:
NGU-rapport
Serienr:
1534
Page number:
28
ISSN:
0800-3416
Dokumenttype:
Rapport