Nordisk forskerseminar om steinmaterialer som byggeråstoff. Program og sammendrag.

Et nordisk seminar om steinmaterialer som byggeråstoffer ble gjennomført i Oslo 5.-6. desember 1994. Hensikten med seminaret var å spre informasjon om nye forskningsarbeider og å kartlegge hvilke aktiviteter som forekommer i Norden. Det ble gjennomført 32 foredrag. 85 deltagere var tilstede. Programmet inneholder sammendrag og deltagerliste.

Last ned publikasjon

Tilgjengelig:
NGU-biblioteket
Serier:
NGU-rapport
Serienr:
94.101
Page number:
32
ISSN:
0800-3416
Dokumenttype:
Rapport