Nordic stone

Finlands geologiske undersøkelse har, i samarbeid med natursteins-eksperter i Norge og Sverige, utgitt dette heftet om nordisk naturstein. Heftet utgis i UNESCO's "Geological science series".

Forfattere: Paavo Härmä, Geological Survey of Finland, Tom Heldal, NGU, Knut Johansson, Swedish Natural Stone Association, Karl-Johan Loorents, Skifferbolaget AB, Lars Persson, SGU,
Olavi Selonene, Åbo Akademi, Veli Suominen, Geological Survey of Finland, Raimo Uusinoka, Tampere University.

Bestill publikasjonen her

Denne publikasjonen er ikke tilgjengelig for nedlastning.

ISBN:
92-3-103899-0
Dokumenttype:
NGU Bok