NGU's Referansearkiv. Brukerveiledning

Rapporten inneholder en brukerveiledning til NGU's referansearkiv i database- systemet SIFT. Det gis en oversikt over de viktigste kommandoene i fritekst- søking og skjemaorientert søking. Eksterne brukere med oppringt samband til Referansearkivet, gis en spesiell orientering om forskjellige kommunikasjons- programmer og utskrift via kommunikasjonsprogrammene. To kommunikasjons- programmer, KERMIT og TELIX, er vedlagt rapporten på disketter.

Denne publikasjonen er ikke tilgjengelig for nedlastning.

Tilgjengelig:
NGU-biblioteket
Serier:
NGU-rapport
Serienr:
93.067
Page number:
30
ISSN:
0800-3416
Dokumenttype:
Rapport