NGU's EDB-baserte referansearkiv. Beskrivelse.

I følge NGU's statutter er det institusjonens oppgave å bidra til et best mulig grunnlag for forvaltningen av Norges naturressurser og til å gi almenheten kunnskaper om landets geologi. Dette skal bl.a. skje ved utbygging og drift av sentralarkiv for data innen institusjonens fagområder. I den forbindelse har NGU under utbygging et EDB-basert referansearkiv. De viktigste programsystemer som inngår er: - IMAGE databasesystem som tar seg av lagring av referanser under bearbeiding. - NOVA STATUS som lagrer de korrekte referanser. Ved utgangen av 1983 er ca. 2500 referanser til kart, rapporter og publikasjoner om norsk geologi lagt inn, og en rask innlegging av referanser vil bli prioritert i 1984-85.

Denne publikasjonen er ikke tilgjengelig for nedlastning.

Tilgjengelig:
NGU-biblioteket
Serier:
NGU-rapport
Serienr:
84.001
Page number:
28
ISSN:
0800-3416
Dokumenttype:
Rapport