Naturstein i Nordgudbrandsdalen: fyllittskifer i Selgruppen

Forekomster av fyllittskifer innenfor Selgruppens bergarter i Nord-Gudbrands- dalen er undersøkt og beskrevet i rapporten. Skiferkvaliteter er påvist i første rekke i tilgrensning til nye og gamle driftområder i Ottaområdet, ved Flatningen og nord for Vågå.

Last ned publikasjon

Tilgjengelig:
NGU-biblioteket
Serier:
NGU-rapport
Serienr:
98.105
Page number:
19
ISSN:
0800-3416
Dokumenttype:
Rapport
Fylke:
Oppland