Namsvatnet med en del av Frøyningsfjell Geologisk kart. Berggrunnskart; Namsvatnet; 1:100 000; trykt i farger; NGU Publ.nr.196

Denne publikasjonen er ikke tilgjengelig for nedlastning.

Tilgjengelig:
NGU-distribusjonen
Dokumenttype:
Kart