Namsos. Magnetisk totalfelt 1965.0. Aeromagnetisk kart.; Namsos; 1:250 000; trykt i farger;