Muresteinsforekomster ved Frøvik, Vindafjord.

Fortrolig til 01.01.2000. En forekomst av murestein (kvartsrik gneis) ble befart etter henvendelse fra grunneier, Åse Frøvik. I partier synes forekomsten gunstig; bergarten har en slakt hellende "grovkløv" som antas å være gunstig for muresteinsproduksjon, og stedvis gir sprekkemønsteret en natur rektangulær form på blokkene. Ett av områdene synes å ha store volum med murestein. Det anbefales å foreta prøveuttak for å vurdere den kommersielle kvaliteten på steinen. Hvis dette gir gode resultater bør det utføres mer detaljert kartlegging for å belyse kvalitetsvariasjoner.

Last ned publikasjon

Tilgjengelig:
NGU-biblioteket
Serier:
NGU-rapport
Serienr:
2000.096
Page number:
8
ISSN:
0800-3416
Dokumenttype:
Rapport
Fylke:
Rogaland