Muligheter for vannforsyning.

På grunn av vannforsyning til øya Ylvingen i Vega kommune har denne gjennom A/S Prosjektering i Trondheim fått utarbeidet en rapport med tre alternativer. NGU ble gjennom HISU anmodet om å vurdere alt. 2 og 3. - Kartlegging er utført ved flyfototolkning og markarbeid. - Et vannmagasin ved Lankviken, alt. B (2), vil gi den gunstigste løsning for å dekke øyas vannbehov. En kombinasjon med grunnvannsboring i tilknytning til vannledningene fra alt. B (2) kan gi større vannmengder.

Denne publikasjonen er ikke tilgjengelig for nedlastning.

Tilgjengelig:
NGU-biblioteket
Serier:
NGU-rapport
Serienr:
1336/15
Page number:
9
ISSN:
0800-3416
Dokumenttype:
Rapport
Fylke:
Nordland