Mulige brønnskader i forbindelse med tunnel fra Øyangen til Slidre- fjorden, Lomen kraftverk.

Tunnelen går i fylittiske bergarter med liten vanngjennomgang. Det kan ventes få brønnskader langs tunnelen, men vannstander og bakteriologiske prøver bør tas før tunnelen drives.

Last ned publikasjon

Tilgjengelig:
NGU-biblioteket
Serier:
NGU-rapport
Serienr:
O-82003
Page number:
5
Dokumenttype:
Rapport
Fylke:
Oppland