Mulig grunnvannsforsyning til Spåtind hotel og Synnseter fjellstue.

Boreplasser er tatt ut i Vangsåsformasjonen. Imbrikerte lag av Vemdalssandstein med kiler av kambrisk skifer imellom. Muligheter for tilstrekkelig vann ved 2-3 boringer. Alunskifer kan gi dårlig vannkvalitet.

Last ned publikasjon

Tilgjengelig:
NGU-biblioteket
Serier:
NGU-rapport
Serienr:
85.177
Page number:
4
ISSN:
0800-3416
Dokumenttype:
Rapport
Fylke:
Oppland