Mulig grunnvannsforsyning på Sollihøgda, Bærum kommune.

NGU-RAPPORT
90.116
|
Forfattere
Rohr-Torp, Erik
|
Utgivelsesår
1990
Publikasjonstype
docid
30492
Utgivelsesår
1990
ISSN
0800-3416
DokumentURL
https://www.ngu.no/upload/Publikasjoner/Rapporter/1990/90_116.pdf
Automatisk opprettet
1
Summary
Flere boliger på Bærum-siden av Sollihøgda har utilfredsstillende vann- kvalitet i sine brønner/borebrønner. Dette skyldes antagelig mangelen på felles avløp i området. Det anbefales å etablere felles grunnvannsforsyning for området, basert på to borebrønner i rombeporfyren øst for husene.
Kommune
BÆRUM
Fylke
VIKEN
Tilgjengelig
NGU-biblioteket