Modellering av optimale oppdrettslokaliteter

Denne rapporten beskriver et modelleringsforsøk der de fysiske parametrene innhentet gjennom Astafjordprosjektet kobles mot erfaringsdata fra oppdrettsnræringen. Formalet var å påvise hva som kjennetegner de beste oppdrettslokalitetene og peke ut arealer med de beste fysiske forutsetningene for oppdrett av laksefisk.

Last ned publikasjon

Tilgjengelig:
NGU-biblioteket
Serier:
NGU-rapport
Serienr:
2016.005
Page number:
22
ISSN:
0800-3416
Dokumenttype:
Rapport
Prosjekt:
Modellering av optimale oppdrettslokaliteter
Prosjektnr:
357700
Fylke:
Troms