Mislykket borebrønn, alternativ borhullsplassering.

Alternativ borehullsplassering for mislykket borehull i vekslende glimmer- skifer, gneisglimmerskifer.

Last ned publikasjon

Tilgjengelig:
NGU-biblioteket
Serier:
NGU-rapport
Serienr:
O-82043
Page number:
2
Dokumenttype:
Rapport
Fylke:
Hordaland