MINN sluttrapport

MINN – NGUs program for kartlegging av mineralressurser i Nord-Norge startet i januar 2011, etter at NGU fikk en ekstrabevilgning på 25 mill. NOK for 2011 over Statsbudsjettet, med løfte om tilsvarende årlige beløp ut 2014. Sluttrapportering og publisering av resultatene fortsetter også i 2015.

Formålet med denne rapporten er å gi en oversikt over undersøkelsene som er utført innenfor programmet og hvilke resultater som er oppnådd. Detaljerte beskrivelser av arbeidet og resultatene finnes i rapporter og publikasjoner, og er fritt tilgjengelig på nett.

Last ned publikasjon

Tilgjengelig:
Åpen
Utgiver:
NGU