Mineralressurser i Norge i 2014. Mineralstatistikk og bergindustriberetning

Publikasjonen Mineralressurser i Norge i 2014 utgis av Norges geologiske undersøkelse (NGU) og Direktoratet for mineralforvaltning (DMF) basert på bergindustribedriftenes egne produksjons- og salgstall for 2014.

Mineralressurser i Norge 2014. Mineralstatistikk og bergindustriberetning

Publikasjonen Mineralressurser i Norge i 2014 utgis av Norges geologiske undersøkelse (NGU) og Direktoratet for mineralforvaltning (DMF) basert på bergindustribedriftenes egne produksjons- og salgstall for 2014.

Last ned publikasjon

Serier:
Publikasjon
Serienr:
1/2015