Mineralressurser i Norge. Bergindustrien i 2003.

Bergindustrien omsatte i 2003 for 7,6 millarder kr og hadde ca 5100 ansatte. Bergindustrien er en viktig distriktsnæring der Møre og Romsdal, Rogaland, Nordland, Vestfold og Finnmark er de viktigste fylkene. Eksportverdien fra mineraler tatt ut i Norge i 2003 var 4,9 milliarder kr, inklusiv norske gruver på Svalbard.

Last ned publikasjon

Tilgjengelig:
NGU-biblioteket
Serier:
NGU-rapport
Serienr:
2004.031
Page number:
23 s.
ISSN:
0800-3416
Dokumenttype:
Rapport