Mineralressurser i Norge 2009. Mineralstatistikk og bergindustriberetning

Publikasjonen med mineralstatistikk er utarbeidet av Norges geologiske undersøkelse (NGU) og Direktoratet for mineralforvaltning (DMF) - tidligere Bergvesenet. Statistikken er basert på bergindustribedriftenes egne produksjons- og salgstall for 2009. Innsamlingen av data fra bedriftene ble avsluttet 28. mai 2010. I alt 720 bedrifter med tilsammen 1060 uttakssteder har sendt inn data som fordeler seg på de mineralske råstoffene som vist i figurer og tabeller i rapporten. Sammenlignet med de tidligere statistikkene for Norges Bergverksdrift (utarbeidet av Bergvesenet) og Mineralressurser i Norge (utarbeidet av NGU) har datagrunnlaget aldri vært bedre. Det mangler nå data kun fra et fåtall mindre uttak.

Last ned publikasjon

Serier:
Publikasjon