Mineralressurser i Norge 2008. Mineralstatistikk og bergindustriberetning

Publikasjonen med mineralstatistikk er utarbeidet av Norges geologiske undersøkelse (NGU) og Bergvesenet med Bergmesteren for Svalbard (Bergvesenet) basert på bergindustribedriftenes egne produksjons- og salgstall for 2008. Innsamlingen av data fra bedriftene ble avsluttet 8.mai 2009. I alt 807 produksjonssteder har sendt inn data som fordeler seg på de mineralske råstoffene som vist i figurer og tabel-ler i rapporten. Sammenlignet med de tidligere statistikkene for Norges Bergverksdrift, utarbeidet av Bergvesenet,og Mineralressurser i Norge, utarbeidet av NGU, har datagrunnlaget aldri vært bedre, selv om det fortsatt mangler data fra enkelte uttak.

Last ned publikasjon

Serier:
Publikasjon