Mineralressurser i Norge 2007. Mineralstatistikk og bergindustriberetning

Publikasjonen med mineralstatistikk er utarbeidet av Norges geologiske undersøkelse (NGU) og Bergvesenet med Bergmesteren for Svalbard (Bergvesenet) basert på bergindustribedriftenes egne produksjons- og salgstall for 2007. Innsamlingen av data fra bedriftene ble avsluttet 20. mai 2008. I alt ca. 750 bedrifter har sendt inn data som fordeler seg på de mineralske råstoffene som vist i figurer og tabeller i rapporten. Sammenlignet med de tidligere statistikkene for Norges Bergverksdrift, utarbeidet av Bergvesenet, og Mineralressurser i Norge, utarbeidet av NGU, har datagrunnlaget aldri vært bedre, selv om det fortsatt mangler en del data fra mindre uttak.

Last ned publikasjon

Serier:
Publikasjon
Serienr:
1/2008