Mineralressurser i Norge 2006. Mineralstatistikk og bergverksberetning

Publikasjonen med mineralstatistikk er utarbeidet av Norges geologiske undersøkelse (NGU) og Bergvesenet med Bergmesteren for Svalbard (BV). Innsamlingen av data fra bedriftene ble avsluttet 20.juni 2007.

Antall bedrifter som har sendt inn data er 667. Sammenlignet med statistikkene for Norges Bergverksdrift, utarbeidet av Bergvesenet, og Mineralressurser i Norge, utarbeidet av NGU, har datagrunnlaget aldri vært bedre selv om det fortsatt mangler en del data fra mindre uttak.

Last ned publikasjon

Serier:
Publikasjon
Serienr:
1/2007