Mineralressurs undersøkelser i Åfjord-Roan området, Sør-Trøndelag.

Som endel av de oppfølgende mineralressurs undersøkelsene i Nord-Trøndelags- programmet er det blitt utført undersøkelser av kyanittførende bergarter i Åfjord-Roan området. Kyanitt mineraliseringene er knyttet til 2 typer berg- arter. 1- Kyanittførende mafiske gabbroer i Kråkfjorden og Brandsfjorden. Disse bergartene høytrykks granulitter med mineralogi som domineres av klinopyroxen, kyanitt, granat og rutil. For gabbroide bergarter er dette en meget uvanlig sammensetning. Innholdet av kyanitt er i gjennomsnitt lavere enn 4%. Petrografiske undersøkelser viser at kyanitten opptrer i intime sammenvoksninger med mineralet sapphirin, dannet ved nedbrytning av kyanitt. 2- Kyanittførende glimmerskifre med mineralogi som domineres av lysglimmer, granat og kyanitt. Kvanittinnholdet kan være opptil 7.5%. Ingen av de analyserte bergarter viser kyanittgehalter i økonomisk interessante mengder. Den kyanittførende gabbro i Kråkfjorden, Roan kommune er imidlertid mineralogisk meget unik og bør vernes mot framtidig masseuttak og bebyggelse. Det bør vurderes å frede forekomsten som naturminne.

Last ned publikasjon

Tilgjengelig:
NGU-biblioteket
Serier:
NGU-rapport
Serienr:
91.151
Page number:
20
ISSN:
0800-3416
Dokumenttype:
Rapport