Mineraler for det grønne skiftet

I likhet med alle store skifter gjennom historien vil også det grønne skiftet kreve mer bruk av mineralske råstoffer.

Last ned publikasjon

Serienr:
NGU-Tema 1
Page number:
26 s.
ISSN:
2535-7050
Dokumenttype:
NGU Tema